CSR & miljøpolitik

Fokus på miljørigtige og bæredygtige produkter bliver større og større, dag for dag – og du vil blive overrasket over, i hvor høj grad, vi kan matche en “grøn” virksomhedsprofil. Er du interesseret i den grønne vinkling på promotion, tekstil eller give-aways, så spørg os om mulighederne!

To af de bærende værdier i hverdagen hos Baxx Promotion er respekt og engagement. Netop disse værdier, har et naturligt link til code of conduct/CSR. Vi arbejder engageret med respekt for vores leverandører, kunder og verdens ressourcer – og det er vi stolte af.

Social ansvarlighed, arbejdsmiljø, sikkerhed, kvalitet, miljø og bæredygtighed er
ikke bare ord – men afgørende parametre, når vi vælger leverandører, transportører
og forretningspartnere.

Vi har udviklet en omfattende miljømæssig og social evaluering af nuværende og fremtidige leverandører. Evalueringen er baseret på UN Universal Declaration of Human Rights and ILO (International Labour Organization) og efterkommer ICC Business Charter for bæredygtig udvikling.

Ønsker du yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte os.

CSR

Vores nye UN Global Compact COP-rapport (Communication on Progress) er ude.

I årets rapport, har vi sat fokus på fusionen mellem Baxx&Metz, vedvarende energi, tekstil standarder og meget meget mere.

COP-rapporten kan rekvireres ved at maile til csr@metz.dk

Miljøpolitik

De væsentligste miljøbelastninger i vores branche, stammer fra fremstilling og transport af produkter, produkternes anvendelse og produkternes senere bortskaffelse som affald.

Som medlem af Brancheforeningen for reklameartikler.
forpligter vi os derfor til:

  • Løbende at forbedre vore miljøpræstationer og forebygge forurening fra vore produkter og aktiviteter, når vi bliver opmærksomme på forhold, som bør og kan forbedres.
  • At spørge til, og i videst muligt omfang, indhente dokumentation for de kemiske stoffer, der indgår i vores salgsprodukter.
  • At undgå produkter, der indeholder CMR-stoffer og stærkt sundhedsskadelige stoffer, stoffer klassificeret som miljøfarlige og Substances of Very High Concern (EU’s REACH kandidatliste).
  • At anvende genbrugelige eller genbrugsmaterialer, når det er muligt og lovligt, i forhold til krav om eksempelvis sporbarhed og hygiejne.
  • At forsøge at designe produkter således, at de kan skilles ad i materialefraktioner, når de før eller siden skal bortskaffes som affald. Dette gælder især for produkter, der indeholder elektriske eller elektroniske dele eller andre dele, der kan forventes at skulle affaldshåndteres særskilt. 
  • At stille krav til, og i videst muligt omfang, indhente dokumentation for leverandørernes miljøforhold – det gælder især affaldshåndtering, udledninger til jord, luft og vand samt leverandørens valg af materialer. 
  • I vores rådgivning af kunder i forhold til valg af produkter, at forsøge at undgå produkter med en meget kort levetid samt promovere mindre miljøbelastende løsninger og produkter.
  • At have overblik over relevant miljølovgivning og sikre ajourføring af den, for at sikre at vores produkter og virksomheder altid er i compliance med denne.

Baxx Promotion A/S

MAN – TORS
8:00 – 16:00

FREDAG
8:00 – 15:30

WEEKEND OG HELLIGDAGE
Lukket

Noget vi kan hjælpe med?

Send os en mail og vi vender tilbage til dig!