Baxx artikel

Verdensmål for bæredygtig udvikling: Afskaffe børnearbejde

Delmål 8.7

FNs 17 Verdensmål er nogle helt konkrete målsætninger for bæredygtig udvikling, som alle kan bidrage til. Derfor mener vi at verdensmålene er det rigtige udgangspunkt for Baxx Promotions arbejde indenfor bæredygtighed. Vi kan ikke gøre en forskel indenfor alle de 17 mål, men der er nogle helt specifikke områder hvor vi kan være med til at løfte målene og komme med vores bidrag.

Ét af de områder hvor Baxx Promotion arbejder for at gøre en forskel er på Delmål 8.7 om at afskaffe børnearbejde. Dette er et af elementerne under FNs Verdensmål 8, som overordnet skal sikre anstændige jobs og økonomisk vækst frem mod 2030.
Indenfor vores branche har der historisk set altid været en massiv vareimport fra Østen. Dette skyldes nogle helt globale faktorer som ikke ser ud til at ændre sig inden 2030, og som vi ikke har den store indflydelse over. Til gengæld fokuserer vi på de faktorer, som vi kan gøre noget ved, og det er måden hvorpå vi importerer varer.

Her er tæt leverandørdialog og -kontrol altafgørende, og hos Baxx Promotion har vi implementeret skarpe procedurer for at sikre at alle vores leverandører lever op til fastlagte værdier og krav. Hvordan gør vi så dette i praksis? Det foregår i flere forskellige faser, hvor en grundig screeningsproces er første skridt inden vi indgår samarbejde med en ny leverandør. De fabrikker der kommer igennem nåleøjet skal herefter godkende og underskrive vores Code of Conduct, hvor de helt specifikt fraskriver sig al brug af børnearbejde. Under selve samarbejdet kontrolleres leverandøren kontrolleres løbende af vores Indkøbsteam, ved fysiske besøg og kontroller på fabrikken, eller via uafhængige auditører der foretager besøg på vores vegne.

Ud over Baxx Promotions Code of Conduct har vi i løbet af de seneste år markant øget andelen af vores leverandører som er godkendt af BSCI amfori, SEDEX og Bangladesh Accord. Dette er alle uafhængige organisationer der blandt andet arbejder for at afskaffe børnearbejde, og sikrer dette via grundige audits på fabrikkerne.

Således kan vi sikre at vi ikke samarbejder med nogen leverandører der billiger børnearbejde på nogen måde. Alt dette understøttes desuden af vores ISO-9001 certificering, som underbygger vores ledelsessystemer, og påviser at vores procedurer er korrekte og bliver fulgt.

Hvis du vil vide mere om vores CSR-politik, kan du læse mere her.
Du kan altid kontakte os her.

Baxx Promotions fokus på bæredygtighed
FNs Verdensmål

Baxx Promotion går forrest i branchen – både indenfor miljømæssige og sociale forhold.

Læs mere

Afskaf Børnearbejde

Ét af de områder hvor Baxx Promotion arbejder for at gøre en forskel er på Delmål 8.7 om at afskaffe børnearbejde.

Læs mere

Beskytte arbejdstagernes rettigheder

Hos Baxx Promotion kigger vi først og fremmest på vores egne arbejdstagere internt, vores dygtige team af medarbejdere, som er vores vigtigste ressource.

Læs mere

Reducere affaldsmængden

Ét af fokusområderne for Baxx Promotion er Delmål 12.5 om at reducere affaldsmængden, hvor vi mener vi kan være med til at gøre en forskel. 

Læs mere

bæredygtigt arbejde og rapportering

En af de vigtigste faktorer for at komme i mål med den bæredygtige udvikling i 2030 er italesættelse og fokus.

Læs mere

Baxx Promotion bæredygtighedsfortælling

Baxx Promotion A/S

MAN – TORS
8:00 – 16:00

FREDAG
8:00 – 15:30

WEEKEND OG HELLIGDAGE
Lukket

Noget vi kan hjælpe med?

Send os en mail og vi vender tilbage til dig!