Baxx artikel

Verdensmål for bæredygtig udvikling: Reducere affaldsmængden

Delmål 12.5

FNs 17 Verdensmål er nogle helt konkrete målsætninger for bæredygtig udvikling, som alle kan bidrage til. Derfor er verdensmålene det rigtige udgangspunkt for Baxx Promotions arbejde indenfor bæredygtighed. Vi kan ikke gøre en forskel indenfor alle de 17 mål, men der er nogle helt specifikke områder, hvor vi kan være med til at løfte målene og komme med vores bidrag.

Ét af fokusområderne for Baxx Promotion er Delmål 12.5 om at reducere affaldsmængden, hvor vi mener vi kan være med til at gøre en forskel. Dette er et af elementerne under FNs Verdensmål 12, som overordnet skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer frem mod 2030.

Baxx Promotion reducerer affald og øger genanvendelse

I forbindelse med affaldsmængden indenfor vores branche, og specifikt for Baxx Promotion, er der både direkte og indirekte materialeflows, som vi har indflydelse på. Det er disse flows vi fokuserer på, via flere forskellige tiltag, for at reducere affald og øge genanvendelse.

Baxx Promotion er en organisation med 30 medarbejdere, og selvom vi ikke har et reelt produktionsapparat, er der et stort materialeflow igennem vores virksomhed. Vores lager- og logistikafdeling håndterer hver dag et hav af varer, både indgående og udgående, men derudover benyttes der også materialer til vores administration og kontorfunktioner. Vi har over mange år implementeret forskellige tiltag for at mindske mængden af affald, og genanvende materialer i videst udstrækning. Som et konkret eksempel indsamler vi hos Baxx Promotion alle indgående pap-emballager, og genbruger disse til vores udgående forsendelser. Det giver både en reduktion af vores pap-affald og vores forbrug af nyindkøbte pap-emballager – vores forbrug på nye emballager er således reduceret med 25% henover de sidste 3 år.

På vareniveau fokuserer vi både på affald og genbrug i forbindelse med selve produktet, men især også indpakningen og emballagen. Her er mulighederne for materialevalg vokset markant indenfor de seneste år, og man kan finde nogle mere ansvarlige løsninger, som vi selvfølgelig rådgiver vores kunder omkring. Hos Baxx Promotion tilbyder vi nu vores kunder alternative varer, hvor det kan lade sig gøre, i mere bæredygtige materialer som genbrugsplast eller naturstoffer i stedet for konventionel oliebaseret plastic. Vi har i 2019 og 2020 igangsat flere projekter omkring genanvendelse af brugte eller forældede varer, så materialet kan indgå i en ny produktionscyklus.

Indpakningen af varerne kan oftest være en lige så stor, eller større, affaldsbelastning end selve produktet. Derfor har vi i en lang årrække haft fokus på at reducere indpakning og emballage, hvor det giver mening for kunden, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Igennem rådgivning og dialog har vi således sparet verden for +250.000 plastic polybags, ved at skifte fra enkeltpakning til multipakning. Vi fortsætter selvfølgelig denne indsats og søsætter samtidig initiativer sammen med vores kunder i 2020 om yderligere reduktion af polybags i hele produktkollektioner. 

Igennem alle disse tiltag og mange flere, reducerer vi affaldsmængden og øger genanvendelsesraten. Alle disse aktiviteter understøttes af vores ISO-14001 certificering indenfor Miljøledelse – en certificering Baxx Promotion har haft siden 2015, som de første i branchen.

Hvis du vil vide mere om vores CSR-politik, kan du læse mere her.
Du kan altid kontakte os her.

Baxx Promotions fokus på bæredygtighed
FNs Verdensmål

Baxx Promotion går forrest i branchen – både indenfor miljømæssige og sociale forhold.

Læs mere

Afskaf Børnearbejde

Ét af de områder hvor Baxx Promotion arbejder for at gøre en forskel er på Delmål 8.7 om at afskaffe børnearbejde.

Læs mere

Beskytte arbejdstagernes rettigheder

Hos Baxx Promotion kigger vi først og fremmest på vores egne arbejdstagere internt, vores dygtige team af medarbejdere, som er vores vigtigste ressource.

Læs mere

Reducere affaldsmængden

Ét af fokusområderne for Baxx Promotion er Delmål 12.5 om at reducere affaldsmængden, hvor vi mener vi kan være med til at gøre en forskel. 

Læs mere

bæredygtigt arbejde og rapportering

En af de vigtigste faktorer for at komme i mål med den bæredygtige udvikling i 2030 er italesættelse og fokus.

Læs mere

Baxx Promotion bæredygtighedsfortælling

Baxx Promotion A/S

MAN – TORS
8:00 – 16:00

FREDAG
8:00 – 15:30

WEEKEND OG HELLIGDAGE
Lukket

Noget vi kan hjælpe med?

Send os en mail og vi vender tilbage til dig!