BAXX PROMOTIONS MILJØPOLITIK

De væsentligste miljøbelastninger i vores branche stammer fra fremstilling og transport af produkter, produkternes anvendelse og produkternes senere bortskaffelse som affald.

 

Som medlem af Brancheforeningen for Reklameartikler forpligter vi os derfor til:

  • Løbende at forbedre vore miljøpræstationer og forebygge forurening fra vore produkter og aktiviteter, når vi bliver opmærksomme på forhold, som bør og kan forbedres.
  • At spørge til og i videst muligt omfang indhente dokumentation for de kemiske stoffer, der indgår i vores salgsprodukter.
  • At undgå produkter, der indeholder CMR-stoffer og stærkt sundhedsskadelige stoffer, stoffer klassificeret som miljøfarlige og Substances of Very High Concern (EU’s REACH kandidatliste).
  • At anvende genbrugelige eller genbrugsmaterialer, når det er muligt og lovligt i forhold til krav om eksempelvis sporbarhed og hygiejne.

  • At forsøge at designe produkter således, at de kan skilles ad i materialefraktioner, når de før eller siden skal bortskaffes som affald. Dette gælder især for produkter, der indeholder elektriske eller elektroniske dele eller andre dele, der kan forventes at skulle affaldshåndteres særskilt.
  • At stille krav til og i videst muligt omfang indhente dokumentation for leverandørernes miljøforhold – det gælder især affaldshåndtering, udledninger til jord, luft og vand samt leverandørens valg af materialer.
  • I  vores rådgivning af kunder i forhold til valg af produkter, at forsøge at undgå produkter med en meget kort levetid samt promovere mindre miljøbelastende løsninger og produkter.
  • At have overblik over relevant miljølovgivning, sikre ajourføring af den og sikre, at vores produkter og virksomheder altid er i compliance med denne.

Vi gør alt for at du kan sove godt om natten!
Sig hej så fortæller vi gerne mere!

Hvad kan vi gøre for dig?

Dit navn (påkrævet)

Virksomhedsnavn (påkrævet)

Antal ansatte i Jeres virksomhed? (påkrævet)

Din email (påkrævet)

Telefon (Påkrævet)

Tilmed dig vores nyhedsbrev
[mailpoetsignup mailpoetsignup-790 mailpoet_list_9 default:on label-inside-span "Jeg vil gerne modtage Jeres nyhedsbrev"]

Skriv din besked her (påkrævet)


Vi er her

 

Showroom, salg & administration

 

Baxx Promotion A/S
Marsvej 26
6000 DK-Kolding

 

baxx@baxxpromotion.com
+45 75 52 50 00